General Awareness » History

QUESTION

महात्मा गांधी किन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे ? 

A)

गोपाल कृष्ण गोखले

B)

बाल गंगाधर तिलक

C)

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

D)

बहादुर शाह जफर