Haryana Police SI Haryana GK Mock Test 4

Haryana GK

Haryana Police SI Haryana GK Mock Test 4 hindi

    20 Questions

    15 Mins

    129 Attempt


20 Haryana GK Questions


SHARE NOW

Leaderboard


# 1

Ajay Gavaskar


Ajay Gavaskar

19 / 20

# 2

shekhar saini


shekhar saini

19 / 20

# 3

Sandeep kankarwal


Sandeep kankarwal

18 / 20

# 4

मोहित मलिक


मोहित मलिक

18 / 20

# 5

ajay kumar


ajay kumar

17 / 20

# 6

keshav Bainsla


keshav Bainsla

17 / 20

# 7

Karamjeet Rathee


Karamjeet Rathee

17 / 20

# 8

SAI ACADEMY


SAI ACADEMY

17 / 20

# 9

rakesh phogat


rakesh phogat

17 / 20

# 10

Amit Gujjar


Amit Gujjar

17 / 20

Download Our Android App On Google Play Store.